V histórii bolo za fyziku, chémiu a medicínu udelených ženám len 19 Nobelovych cien v porovnaní s viac ako 500 mužmi.
Albánsko je úspešným príkladom ako rozvojová pomoc prispela k tomu, že sa v minulosti jedna z najizolovanejších krajín Európy s represívnym režimom postupne mení na moderný demokratický štát kandidujúci na členstvo v Európskej únii.
Medzinárodné inštitúcie pravidelne monitorujú a hodnotia situáciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Výsledky tejto aktivity majú poskytnúť informácie o tom, aký je stav národného výskumného a inovačného systému.
Kampaň sa postupne zintenzívňuje a preto sme sa rozhodli detailnejšie pozrieť na to, aké riešenia ponúkajú slovenské politické strany v oblasti výskumu a inovácií.
Stredoeurópska univerzita definitívne opúšťa Budapešť, mesto v ktorom vznikla, a sťahuje sa do neďalekej Viedne. Toto je výsledok dlhodobej snahy, aby táto inštitúcia Maďarsko opustila.
Slovensko je „automobilová veľmoc“. Ide o obľúbené spojenie používané tak politikmi, ako aj novinármi. Patrilo by sa len dodať, že Slovensko je „veľmoc vo výrobe automobilov“.
Väčšina vedcov a inovátorov vám potvrdí, že skoro nikdy nedostali grant na prvý pokus. V poslednej dobe sa opäť veľa hovorí o SME Instrumente, keďže ten umožňuje podávať projekty štyrikrát do roku a neustále skúšať šťastie.
SME Instrument je jednou z noviniek, ktorú priniesol Horizont 2020 a ktorá sa ihneď stretla s veľkým záujmom firiem z celej EÚ, ale aj iných krajín.