Informačný deň k pripravovaným výzvam pre tematické oblasti 7. rámcového programu: Bezpečnosť (Security) a socio-ekonomické a humanitné vedy (SSH).
Počas podujatia mohli účastníci zistiť informácie o tom, ako sa dajú financovať výskumné a inovačné aktivity z prostriedkov EÚ. Po prezentáciách bola možnosť individuálnych konzultácií podľa potrieb účastníkov.
BIC Bratislava v spolupráci so SOVVA, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Automobilovým klastrom Západné Slovensko a Mestom Trnava Vás pozýva na: Regionálny informačný deň o 7. rámcovom programe EÚ.
Festival vedy sa v roku 2011 konal v centrách a miestach, ako je Slovenské národné múzeum, rovnako ako hvezdárňach, ktoré stále priťahujú veľa ľudí.
Konferencia poskytla priestor na odbornú diskusiu v snahe definovať konkrétne závery a odporúčania pre tri zložky vedomostnej spoločnosti - oblasť vzdelávania, oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií v podnikateľskom prostredí s cieľom ich následného sprostredkovania relevantným subjektom štátnej správy.
V duchu ústredného motta "Vedci sú medzi nami" organizátori festivalu vedy 24.9.2010 ponúkli verejnosti možnosť presvedčiť sa, že vedci sú obyčajní ľudia, ktorí majú bežné starosti i radosti, ale súčasne majú zaujímavú a dobrodružnú prácu. Noc výskumníkov tento rok prvýkrát oficiálne rozšírila svoju pôsobnosť mimo Bratislavy a prišla aj do Košického OC Atrium Optima a  Tatranskej Lomnice.
Tretí ročník festivalu vedy sa uskutočnil opäť v Bratislave a na ďalších miestach, kde prekonal účasť návštevníkov aj prezentujúcich z predchádzajúcich ročníkov. Pripravená bola vedecká šou plná pokusov, ako aj súťaže, do ktorých sa zapojili desiatky žiakov a študentov z celého Slovenska.
Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na nový spôsob nazerania na úlohu výskumu a vývoja pre spoločnosť, vysvetliť hlavnú úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a konfrontovať ju s očakávaniami hlavných aktérov slovenskej vedy.
V nadväznosti na úspešný prvý ročník festivalu vedy na Slovensku sme zrealizovali aj druhú Noc výskumníkov, ktorej hlavný program sa konal v Bratislave. Ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnili po celom Slovensku a pritiahli tisícky návštevníkov.
Prvý ročník slovenskej edície festivalu vedy nadviazal na dva úspešne zrealizované Noci výskumníkov po celej Európe v posledný septembrový piatok. Po prvý raz sme priniesli vedecký program aj širokej verejnosti na Slovensku a ukázali, že veda je pre všetkých a nepatrí len do laboratórií či na univerzity.