Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na nový spôsob nazerania na úlohu výskumu a vývoja pre spoločnosť, vysvetliť hlavnú úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a konfrontovať ju s očakávaniami hlavných aktérov slovenskej vedy.
V nadväznosti na úspešný prvý ročník festivalu vedy na Slovensku sme zrealizovali aj druhú Noc výskumníkov, ktorej hlavný program sa konal v Bratislave. Ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnili po celom Slovensku a pritiahli tisícky návštevníkov.
Prvý ročník slovenskej edície festivalu vedy nadviazal na dva úspešne zrealizované Noci výskumníkov po celej Európe v posledný septembrový piatok. Po prvý raz sme priniesli vedecký program aj širokej verejnosti na Slovensku a ukázali, že veda je pre všetkých a nepatrí len do laboratórií či na univerzity.