Ústredným motívom tohtoročného festivalu bude myšlienka – Veda je zázrak. Pretože často krát sú to práve náhodne objavené, či napohľad bežné udalosti, ktoré vedú k veľkým zázrakom a obrovským vedeckým objavom.
Noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou. Keď sa podujatie uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005, zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku […]
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie verejného uznania výskumníkov a ich práce prostredníctvom prepojenia výskumníkov a verejnosti, čo umožňuje riešiť existujúce stereotypy o výskumníkoch.
Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva z dňa 28.11.2011 sa SOVVA stala koordinátorom podporných štruktúr 7. rámcového programu (PŠ7RP) na Slovensku.
Vďaka nášmu konceptu - priviesť výskumných pracovníkov na miesto, kde sa stretávajú s širokou verejnosťou - sme schopní naplánovať veľmi ambiciózne, ale realistické kvantitatívne ciele na rok 2011 (99 000 účastníkov, 700 zúčastnených výskumných pracovníkov, 600 000 ľudí oslovených mediálnou kampaňou).
Projekt ako taký bude mať jednu spoločnú tému - biodiverzita. Rok 2010 bol vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity a štáty sú povzbudené, aby využili tento rok na zvýšenie informovanosti o význame biodiverzity prostredníctvom propagácie akcií na na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.
Keďže úroveň informovanosti o aktivitách počas festivalu je už na veľmi dobrej úrovni, môžeme sa zamerať na výskumných pracovníkov ako na obyčajných ľudí (predchádzajúce roky boli odlišné, pretože sme sa sústredili na vedeckú show, aby sme na túto udalosť prilákali viac ľudí.
Festival vedy Európska noc výskumníkov 2008 je projektom, ktorý je založený na interaktívnej prezentácii slovenských vedcov a vedy. Súčasná nálada v spoločnosti podporuje rastúcu potrebu predstaviť výskumných pracovníkov ako ľudí, ktorí vedia vyriešiť súčasné problémy […]
Hlavným cieľom projektu - Noc výskumníkov 2007, ktorý sa uskutoční 28. septembra, je spojiť zainteresované strany, najmä verejnosť a výskumných pracovníkov formou vedecko-popularizačných aktivít, so silným európskym duchom a rozmerom.