Brusel ako poistka

Reakcia slovenskej verejnosti na krátkozraké rozhodnutie vlády znížiť v najbližšom období výdavky na vedu o 120 miliónov eur je jednou z najlepších správ súčasnosti. Ľudia pochopili, oveľa viac ako politici, že veda nie je len niečím, čo má každá krajina, nezáležiac na tom, v akom stave sa nachádza, ale je aj vecou budúceho rozvoja hospodárstva ako takého.

Viac si prečítajte v článku v Pravde.