Zameranie

Analýzy a hodnotenia

Kľúčovou oblasťou našich aktivít je tvorba analýz a hodnotení na štátnej a medzinárodnej úrovni, ktoré tvoria podklad pre informované rozhodovanie v tvorbe vedných politík.

Súvisiace články

Súvisiace publikácie

Súvisiace blogy