Zameranie

Výskumné a inovačné politiky

V SOVVA pracujeme na analýzach, ktoré podporujú vznik relevantných výskumných a inovačných politík na regionálnej aj celoštátnej úrovni a podieľame sa tak na verejnej debate o VaI na Slovensku.

Súvisiace články

Súvisiace publikácie

Súvisiace blogy