Zameranie

Veda a spoločnosť

Prinášame diskusiu o výskume a inováciách do spoločnosti a tvoríme most medzi výskumným sektorom a verejnosťou. Prostredníctvom projektov zameraných na popularizáciu vedy približujeme vedu a inovácie širokej verejnosti.

Súvisiace články

Súvisiace publikácie

Súvisiace blogy