Darujte 2 % pre lepšiu vedu na Slovensku

Chcete aby výskum a inovácie na Slovensku nestagnovali a aby úspešní vedci mali na Slovensku budúcnosť? 

Aj v roku 2019 môžete prispieť 2% na činnosti súvisiace s podporou a popularizáciou slovenskej vedy.

Ako sme využili 2% v minulosti?

V roku 2018 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celosvetového rozmeru FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2018. Vďaka Vám sme mohli priniesť prezentácie úspešných výsledkov slovenskej vedy až do piatich miest na Slovensku.

Ako SOVVA využije darované prostriedky?
Všetky darované prostriedky podporia propagáciu vedy a výskumu. Prostriedky budú využité počas FESTIVALU VEDY Európska Noc výskumníkov 2019, ktorý sa uskutoční 27. septembra 2019 v Bratislave, Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a Žiline. Našim cieľom je zatraktívniť vedeckú kariéru pre budúce generácie. Vieme, že vedecký pokrok potrebuje zanietených nasledovateľov, ktorí sú aj medzi Vami, preto je našou snahou zachovať tradíciu a aj tento rok Vám priniesť v poradí 13. ročník skvelého podujatia.
Viac o projekte

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu?
Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.
Percentá z dane môžete poukázať podľa toho, či ste:

  • Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
  • Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
  • Právnická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 379 295 51
Sídlo: Námestie 1. mája 15, 811 06 Bratislava

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@sovva.sk.