EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2022

Posledný septembrový piatok sa na Slovensku konal už 16. ročník podujatia Európska noc výskumníkov.

Festival vedy Európska noc výskumníkov (ENV) je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. V roku 2022 sa obdobné podujatia ako na Slovensku konali vo vyše 300 európskych miest v 26 krajinách, s odhadovanou účasťou 1,5 milióna návštevníkov a zapojením viac ako 25.000 výskumníkov a výskumníčok.

Hlavným cieľom podujatia bolo priblíženie práce vedcov, dosiahnutých výstupov a možností ich reálneho uplatnenia v každodennom živote širokej verejnosti. Osobitým cieľom podujatia je motivácia mladých ľudí pri rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru. Európska noc výskumníkov poskytuje jedinečný priestor výskumníkom a inovátorom, ako prezentovať svoju prácu, úspechy a vedecké poznatky a efektívne komunikovať so širokou verejnosťou. Interaktívne formáty podujatia umožňujú široký dosah na verejnosť a poskytujú priestor na vzájomnú komunikáciu medzi návštevníkmi a vedcami. Návštevníci mali vďaka formátu vedeckých stánkov možnosť zažiť prehliadku interaktívnych exponátov a vyskúšať si experimenty na vlastnej koži. Podujatie sa súbežne konalo v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších sprievodných lokalitách.

V Bratislave sa podujatie konalo okrem Starej tržnice aj v priestoroch Národného osvetového centra –
V-klub a Kunsthalle, ako aj v kaviarni LAB.cafe. Hlavný program podujatia prebiehal v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Celodenný program od 9.00 do 23.00 hod. ponúkol zaujímavé prezentácie a zážitkové interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na hlavnom pódiu. Slávnostného otvorenia podujatia na hlavnom pódiu v Starej tržnici sa zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, 1. námestníčka primátora Hl. m. SR Bratislavy Tatiana Kratochílová a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča.

Mottom aktuálneho ročníka podujatia bola výzva „Dôverujme vede“, čím sme chceli poukázať na dôležitosť vedeckých znalostí a potrebu dôkazov a faktov vo verejnej diskusii a formovaní názorov. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť priestor pre vedcov a odborníkov, aby mohli prezentovať svoje názory, skúsenosti a znalosti smerom k širokej verejnosti, vrátane mládeže. Cieľom bolo poskytnúť návštevníkom návod a odporúčania, ako sa čo najlepšie orientovať v aktuálnom informačnom pretlaku a rozlišovať medzi relevantnými, vedecky podloženými informáciami a hoaxami.

Súčasťou Európskej Noci výskumníkov sú aj viaceré sprievodné aktivity prebiehajúce pred aj po ukončení samotného podujatia. Jednalo sa najmä o Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, či aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, Hvezdárni v Medzeve a v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Súčasťou podujatia bol aj program „Veda v osade“, ktorý približuje prácu výskumníkov aj deťom zo znevýhodneného prostredia a motivuje ich tak k vzdelávaniu a záujmu o vedu. Vzhľadom na veľký záujem žiakov a učiteľov pokračujeme aj v aktivitách vytvorených počas pandemických online ročníkov podujatia – „Vedecký kuriér“ (distribúcia boxov s pomôckami na realizáciu vedeckých pokusov na ZŠ a SŠ) a „Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca“ (prednášky vedcov priamo na školách po celom Slovensku).