WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Ako môže byť Slovensko úspešné v Horizonte 2020? - SOVVA

Ako môže byť Slovensko úspešné v Horizonte 2020?

Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA predniesol 20. mája 2019 prezentáciu v rámci workshopu na Žilinskej univerzite v Žiline. Téma workshopu sa zamerala na to, či tzv. Widening Actions zlepšujú výskumný a inovačný potenciál Slovenska a ďalších zapojených štátov. Zo štyroch prezentovaných prípadov, boli identifikované štyri hlavné faktory opisujúce úspešnú implementáciu analyzovaných Widening Actions zároveň s návrhmi na zlepšenie. Ak Vás zaujíma viac, prečítajte si záznam z workshopu.