Konferencia SciPol:SK 2020 Policy Lab – Ako správne namiešať výskumné a inovačné politiky na Slovensku?

Konferencia SciPol:SK 2020 Policy Lab je pripravovaná v rámci projektu“Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“,  ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík.  

Už o dva týždne prinesieme výsledky analýz, prieskumu a efektívne návrhy pre optimalizáciu výskumných a inovačných politík. Vidíme množstvo opakujúcich sa príbehov o systémových problémoch a pracujeme na návrhoch, ako tieto problémy riešiť a naštartovať slovenský inovačný ekosystém. Cieľom konferencie je predstaviť prvé výstupy projektu, a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou v rámci workshopov.

Podujatie je určené pre:
• vedkyne a vedcov,
• inovátorov, 
• zamestnancov verejnej správy,
• projektových manažérov, 
• a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku.

Podujatie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Program a registráciu nájdete na tomto odkaze.