Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem

SOVVA začína riešiť projekt „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP/2019/50).

Cieľom projektu je podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Projekt má tiež podporiť diskusiu medzi verejnými inštitúciami zapojenými do podpory internacionalizácie inovatívnych firiem, a zástupcami tohto sektora, pri identifikácii hlavných bariér a možných spôsobov ich prekonávania.

Celkový cieľ projektu sa premieta do troch čiastkových cieľov:

  • Poskytnutie súboru odporúčaní pre slovenskú ekonomickú diplomaciu k efektívnejšej internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.
  • Poskytnutie a disseminácia informácií o existujúcich nástrojoch, na rôznych úrovniach, podpory internacionalizácie inovatívnych firiem, smerom k zástupcom tohto sektora na Slovensku. Špecifickým cieľom budú malé a stredné inovatívne firmy, resp. začínajúce inovatívne firmy, ktoré nemajú dostatok skúseností s oblasťou internacionalizácie, ani kapacity na intenzívne rozvíjanie vlastných aktivít týmto smerom, majú však predpoklady na rozšírenie podnikateľských aktivít na jednotnom európskom trhu, resp. medzinárodných trhoch.
  • Zanalyzovať hodnotenia výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku z pohľadu orgánov Európskej únie