Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Klaus von Klitzing na Slovensku!

Pozývame Vás na stretnutie s nemeckým vedcom, nositeľom prestížnej Nobelovej ceny Klausom von Klitzingom dňa 29. 4. 2019 (pondelok) o 16.00 do Auly Magna Fakulty informatiky a informačných technológií  na Ilkovičovej ulici 2 v Bratislave.

Vstup na prednášku je voľný. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa zaregistrovať na https://uniba.sk/klitzing.

Téma prednášky: Od Nobelovej ceny k novému kilogramu

Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania.

Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Základom nových definícií sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmanova konštanta (k) a Avogadrova konštanta (NA) (v tomto poradí). Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. 5. 2019.

Kvantový Hallov jav (Klaus von Klitzing: Nobelova cena za fyziku, 1985) hrá kľúčovú úlohu v zavedení novej Sústavy SI. Kvantový jav totiž možno využiť nielen na vysoko presné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh (extrémne presného prístroja pre meranie hmotnosti). Prednáška zhŕňa využitie kvantového Hallovho javu v metrológii, so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Tlmočenie do slovenčiny zabezpečené.

Organizátori: Petit Academy, Nadácia Tatra banky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a SOVVA.

Viac info na: www.nadaciatatrabanky.sk/klitzing_registracia