WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Podnikateľské Albánsko - SOVVA

Podnikateľské Albánsko

„Podnikateľské Albánsko“ je konzultačný projekt riadený Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a albánskym strediskom pre podnikateľský výskum a odbornú prípravu (ACBRT) na podporu posilnenia spolupráce medzi zainteresovanými stranami a vzdelávania sa v rámci albánskeho inovačného ekosystému. Projekt získal podporu od SlovakAid v rámci „Programu zdieľania skúseností s transformáciou“ a čerpal zo skúseností SOVVA, Neulogy a SAPIE pri podpore startupového a inovačného ekosystému na Slovensku.

Účelom projektu je:

  • vytvoriť komplexnú mapu inovačných ekosystémov, ktorá zohľadní potreby všetkých zainteresovaných strán,
  • vytvoriť model inovačnej aliancie, ktorý umožní „hlasu komunity“ informovať o rozhodovacom procese,
  • zaviesť prístup zdola nahor na porozumenie stanovísk rôznych zainteresovaných strán na spoločnom vytváraní inovačnej aliancie v Albánsku,
  • vypracovať stratégiu na udržanie práce,
  • poskytovať miestnym projektom strategické poradenstvo prostredníctvom školiacich aktivít a mentorstva.

Očakávané výsledky:

  • vytvorenie komplexného online portálu mapujúceho albánsky inovačný ekosystém,
  • séria seminárov a prednášok zameraných na potreby identifikované členmi albánskeho inovačného ekosystému,
  • poznávací zájazd a strategické poradenstvo pre vybrané projekty alebo iniciatívy počas trvania projektu.