Slovenské vedkyne boli ocenené aj napriek pandemickej situácii

Pandemický ročník súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede si budú víťazky Svetlana Miklíková a Dominika Fričová pamätať natrvalo. Príprave projektov venovali nesmierne množstvo úsilia a kvôli neistej situácii sa rozhodlo, že všetky projekty laureátiek  4. ročníka budú oceňované porotou online.

„Kvôli pandemickej situácii v krajine sme museli zrušiť niekoľko udalostí spojených s talentovaným programom slovenskej edície L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede vrátane slávnostnej ceremónie. Ani koronavírus nás však nezastaví v podporovaní a oceňovaní prác žien vo vede“ uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal Slovensko.

Obe výherkyne získali výhru vo výške 5000 EUR, ktorú môžu investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely. Ceny boli vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenie laureátkam odovzdané 12.októbra 2020 za účasti zástupcov Slovenskej akadémie vied a SOVVA.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, osloviť mladú generáciu a motivovať ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Tohtoročné ceny boli udelené v kategórii:

  • do 35 rokov Mgr. Svetlane Miklíkovej, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave
  • a v kategórii do 45 rokov MUDr. RNDr. Dominike Fričovej, PhD. z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD., víťazka slovenskej edície L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede

Pôsobí  v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Predmetom skúmania v rámci jej projektu je predklinický model organoidov, ktorý pozostáva nielen z prsníkových nádorových buniek, ale aj mezenchymálnych stromálnych buniek predstavujúcich dôležitú súčasť nádorového mikroprostredia.

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD., víťazka slovenskej edície L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede

Pracuje v Neuroimunologickom  ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a cieľom jej výskumu je Parkinsonova choroba, kde dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných neurónov. Hľadá spôsob ako spomaliť proces starnutia týchto buniek a pomôcť pacientom.

K účasti na slovenskej edícii projektu sa tento rok prihlásilo 28 vedkýň, ktoré splnili podmienky v dvoch kategóriách a to do 35 rokov a 45 rokov a dosiahnutie titulu PhD. vo vedeckých oblastiach. Odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie UNESCO a SOVVA posudzovala všetky projekty a vybrala dve víťazky.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.