SOVVA spúšťa nový projekt na podporu mladých inovatívnych albánskych spoločností

Túto jeseň spúšťa SOVVA nový projekt spolufinancovaný SlovakAid a prebiehajúci v Albánsku s názvom: Zlepšenie albánskeho inovatívneho ekosystému prostredníctvom podpory zakladania a zrýchľovania mladých inovačných spoločností. SOVVA bude realizovať tento projekt spolu s naším albánskym partnerom ICTS Media Ltd.

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a zlepšovanie podporných mechanizmov pre mladých podnikateľov a startupy v Albánsku, ako aj príprava startupov a mladých podnikateľov na podnikanie prostredníctvom intenzívneho a praktického školenia. Projekt si vybral mechanizmus akceleračného programu, ktorý ponúka hĺbkové a sústredené vzdelávanie v startupových kohortách, so zameraním na rozvoj podnikania, ako aj na zlepšenie pitching skills, ktoré sa následne premietajú do schopnosti prilákať investorov a klientov. Pripojenie sa k urýchľovaču bolo jednoznačne pomenované ako jeden z faktorov úspechu v najrozvinutejších spúšťacích ekosystémoch.

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým startupy a mladí podnikatelia, ktorí sú aktívni alebo iba začínajú. Na druhom mieste prichádza cieľová skupina podporných aktérov v albánskom startupovom ekosystéme, ako sú inkubátory, existujúce spoločnosti alebo verejný sektor.

Projekt bude prevádzkovať dva urýchľovače, jeden vo verzii Uplift PILOT (6 týždňov) a druhý vo verzii Uplift FULL (12 týždňov), ktoré ponúknu intenzívne vzdelávanie pre spolu 16 tímov alebo už existujúce startupy. Uplift Albánsko stavia na úspechu a metodike akceleračného programu Uplift Slovakia, ktorý už úspešne absolvovalo 20 účastníkov. SOVVA sa aktívne podieľala na príprave a organizácii Uplift Slovakia. Uplift PILOT bude slúžiť ako testovacie lôžko pre koncepciu v albánskych podmienkach a ponaučenia získané z PILOT budú prenesené do plnej verzie.

Program akcelerátora bude podporený aj vzdelávacími aktivitami pre podporujúcich aktérov – pred spustením programu PILOT absolvujú školenie manažéri Uplift Albania na Slovensku, v Brne a Viedni. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispejú dva semináre zamerané na financovanie otvorené pre verejnosť.