Štartuje piaty ročník projektu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program

Piaty ročník  projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal  spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO je spustený. Opätovne  si dve vybrané vedkyne rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

ZMENA! Registrácia je možná na tomto odkaze do 18. júna 2021.

Podmienky účasti:
 • slovenské štátne občianstvo alebo zahraničná vedkyňa pôsobiaca na slovenskej inštitúcii v oblasti vedy minimálne 1 rok;
 • titul PhD.;
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode, chemických alebo fyzikálnych vied;
 • relevantná výskumná činnosť vykonávaná na Slovensku;
 • cena 5 000 € bude použitá na podporu vedkyne v Slovenskej republike, môže byť použitá priamo alebo nepriamo;
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok;
 • registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. mája 2021.
 Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže (v angličtine):
 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • počet publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;  
 • zoznam najdôležitejších publikácií (max. 10) vrátane počtu citácií v zmienených prácach a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch;
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu 1 strany v anglickom jazyku;
 • žiadateľky s inou národnosťou než slovenskou – doklad o zamestnaní – potvrdenie o dĺžke zamestnania na slovenskej inštitúcii.
K účasti na projekte stačí málo – prihlásiť svoju vedeckú prácu na www.prezenyvovede.sk do 18. júna 2021.

Detailné pravidlá a podmienky účasti.

Tlačová správa na stiahnutie.