SVET POTREBUJE VEDU, VEDA POTREBUJE ŽENY

Talentový program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede už spoznal laureátky svojho 6.ročníka. Xiaolu Hou, PhD., Dr. Hana Šmitala Mizerová a Doc. RNDr. Soňu Kucharíkovú, PhD., tri nadané vedkyne, ktoré si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný a osobný rozvoj. Víťazky sa venujú 3 rôznym vedeckým oblastiam – protiopatreniam na implementáciu umelej inteligencie, matematickým modelom prúdenia tekutín a vzťahu medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby infekcií. 

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu – to je cieľ talentového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý už spoznal laureátky svojho 6. ročníka. Tri mladé nadané vedkyne si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L’Oréal na tomto programe spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Hoci ľudstvo dnes zažíva štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá stiera hranice medzi fyzickým, digitálnym a biologickým svetom, ženy sú súčasťou tejto zmeny iba z malej časti. V oblastiach, akými sú IT, nanotechnológie, matematika, fyzika či strojárstvo, sú vedkyne nedostatočne zastúpené vo väčšine krajín. Z celkového počtu absolventov vedeckých a technologických odborov predstavujú ženy jednu tretinu (36 %) a na riaditeľských vedeckých pozíciách ich pracuje iba 9 %. Naopak, ženy tvoria 70 % pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie, pričom sa odhaduje, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest. Ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri miesta.* 

L’Oréal stojí za ženami vo výskume

Povzbudiť dievčatá a mladé ženy, aby sa nebáli vydať sa v živote na vedeckú dráhu, je zámerom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 6. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré pôsobia na Slovensku. Ocenené výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj na osobný rozvoj. Celkovo sa do programu tento rok zapojilo viac ako 20 vedkýň.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV : „ Ženy vo vede ťahajú oproti mužom za kratší koniec, preto je najvyšší čas, aby sa ich postavenia zrovnoprávnili. Veda je otvorená pre všetkých.“ 

Čomu sa venujú laureátky?

Šiesty ročník programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Xiaolu Hou, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach. Výsledky jej výskumu sa dajú použiť na ochranu súkromia používateľov a dôvernosti údajov pre zariadenia internetu vecí. 

Laureátkou kategórie formálne vedy sa stala Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách. Ide napríklad o prúdenie krvi v cievach, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia, návrh automobilov či prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla.

V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied určila komisia ako víťazku Doc. RNDr. Soňu Kucharíkovú, PhD.pôsobiacu na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa tiež testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by mohli byť využité v praxi. Zároveň hľadá nové terapeutické postupy, ktoré by viedli k eliminácii infekcií na medicínskych pomôckach, čím by sa skvalitnil a predĺžil život pacientov. 

___________________________________________

O programe L’Oréal-UNESCO For Women In Science

L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien-vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich  vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých  svetových krajín  a vyznamenal viac ako 3 900 žien  zo 110 štátov.

Laureátky medzinárodného programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2016, profesorky Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna, získali v roku 2020 Nobelovu cenu za chémiu. Nadviazali tak na laureátky medzinárodného programu 2008, ktoré v roku 2009 získali Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v odbore medicína a fyziológia, a Ada Yonath v odbore chémia. 

O programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede


L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede oceňuje vedkyne na Slovensku už šesť rokov.  Doposiaľ bolo ocenených 10 vedkýň, ktoré si rozdelili sumu 50 000 eur.


O spoločnosti L’Oréal

Už viac ako 110 rokov sa L’Oréal, popredný svetový hráč v oblasti krásy, venuje jedinej veci: napĺňaniu túžob v oblasti krásy spotrebiteľov na celom svete. Náš cieľ – vytvárať krásu, ktorá hýbe svetom – definuje náš prístup ku kráse ako inkluzívny, etický, veľkorysý a oddaný sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. S naším širokým portfóliom 35 medzinárodných značiek a ambicióznymi záväzkami udržateľnosti v našom programe L’Oréal for the Future ponúkame každému človeku najlepšiu kvalitu, účinnosť, bezpečnosť, úprimnosť a zodpovednosť a zároveň oslavujeme krásu v jej nekonečnej pluralite. S 85 400 angažovanými zamestnancami, vyváženou geografickou stopou a predajom vo všetkých distribučných sieťach
(e-commerce, masový trh, obchodné domy, lekárne, kadernícke salóny, značkový a cestovný maloobchod) v roku 2021 skupina vygenerovala tržby vo výške 32,28 miliardy eur. Okrem toho, s 20 výskumnými centrami v 11 krajinách po celom svete a špecializovaným výskumným a inovačným tímom 4 000 vedcov a viac ako 3 000 technologických profesionálov sa L’Oréal zameriava na vynájdenie budúcnosti krásy a na to, aby sa stal veľmocou Beauty Tech.