WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2023 - SOVVA

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2023

Registrácia do 7. ročníka programu je otvorená. Grant získajú tri najlepšie výskumníčky. 

Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Spoločnosť L’Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu. Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 15.2.2023.

Podľa dát UNESCO pracuje vo vedeckom sektore oveľa menej žien ako mužov – celosvetovo iba 33 %. Na rozhodovacích pozíciách v Európe je žien ešte menej, predstavujú len 14 % takýchto vedeckých pracovníkov. Takmer tri štvrtiny dievčat v Európe si myslia, že pracovné miesta, ktoré priamo pomáhajú svetu, sú dôležité, no len 37 % si myslí, že oblasti ako veda, technológie či inžinierstvo robia svet lepším. *

Finančný grant pre tri najlepšie vedkyne

Motivovať vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu je cieľom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. V 7. ročníku programu, do ktorého sa možno prihlásiť na www.prezenyvovede.sk až do 31.1.2023, si ocenenie v sume 15 000 eur rozdelia tri výskumníčky do 40 rokov (vrátane) z oblasti environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky. Ceny najúspešnejším projektom budú celkovo udelené v týchto kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a podobne) a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo). Keďže finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie vo vedeckom výskume, víťazky 7. ročníka môžu sumu 5000 eur použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely.

„Žien pracujúcich vo vedeckom svete je v porovnaní s mužskými kolegami stále málo. Vďaka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede podporujeme výskumníčky nielen finančne, ale zároveň verejne vyzdvihujeme ich prácu, aby mali ďalšiu motiváciu pokračovať vo svojom výskume,“ povedal Ing. Petr Štěpánek, PhD., MBA, Vedecký riaditeľ L´Oréal Slovensko.

Aj v tomto ročníku bude prihlásené práce hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. „L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je jedným z mála programov, ktoré sa venujú zrovnoprávneniu žien v odbornom výskume. V predošlých ročníkoch projektu sme ocenili naozaj excelentné práce, ktoré nás utvrdili v tom, že to má veľký význam. Vedkýň pôsobiacich na Slovensku nie je veľa, o to viac si vážime ich prínos,“ uviedla Ľubica Lacinová.

Talentované víťazky 6. ročníka

Do predošlého, 6. ročníka projektu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo viac ako 20 vedkýň.

V kategórii inžinierske vedy a technológiezvíťazila Xiaolu Hou, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach.

Laureátkou kategórie formálne vedysa stala Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách (prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia).

V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied zvíťazila Doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa tiež testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by mohli byť využité v praxi.

V 7. ročníku programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede môžu výskumníčky svoje práce prihlasovať do 31.1.2023 prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk.

___________________________________________

O programe L’Oréal-UNESCO For Women In Science

L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien-vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich  vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých  svetových krajín  a vyznamenal viac ako 3 900 žien  zo 110 štátov.

Laureátky medzinárodného programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2016, profesorky Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna, získali v roku 2020 Nobelovu cenu za chémiu. Nadviazali tak na laureátky medzinárodného programu 2008, ktoré v roku 2009 získali Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v odbore medicína a fyziológia, a Ada Yonath v odbore chémia. 

O programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede oceňuje vedkyne na Slovensku už šesť rokov.  Doposiaľ bolo ocenených 10 vedkýň, ktoré si rozdelili sumu 50 000 eur.


O spoločnosti L’Oréal

Už viac ako 110 rokov sa L’Oréal, popredný svetový hráč v oblasti krásy, venuje jedinej veci: napĺňaniu túžob v oblasti krásy spotrebiteľov na celom svete. Náš cieľ – vytvárať krásu, ktorá hýbe svetom – definuje náš prístup ku kráse ako inkluzívny, etický, veľkorysý a oddaný sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. S naším širokým portfóliom 35 medzinárodných značiek a ambicióznymi záväzkami udržateľnosti v našom programe L’Oréal for the Future ponúkame každému človeku najlepšiu kvalitu, účinnosť, bezpečnosť, úprimnosť a zodpovednosť a zároveň oslavujeme krásu v jej nekonečnej pluralite. S 85 400 angažovanými zamestnancami, vyváženou geografickou stopou a predajom vo všetkých distribučných sieťach
(e-commerce, masový trh, obchodné domy, lekárne, kadernícke salóny, značkový a cestovný maloobchod) v roku 2021 skupina vygenerovala tržby vo výške 32,28 miliardy eur. Okrem toho, s 20 výskumnými centrami v 11 krajinách po celom svete a špecializovaným výskumným a inovačným tímom 4 000 vedcov a viac ako 3 000 technologických profesionálov sa L’Oréal zameriava na vynájdenie budúcnosti krásy a na to, aby sa stal veľmocou Beauty Tech.

*Zdroj dát: unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_2b075c2e-6ec0-4a5d-a3ab-467f57b805b7?_=375429eng.pdf?to=30&from=1