WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Video-kampaň Veda je život 2019 - SOVVA

Video-kampaň Veda je život 2019

Slovensko už dlhodobo čelí veľkej výzve – odlivu mozgov. Viac ako 14% slovenských vysokoškolákov študuje v zahraničí a väčšina z nich tam chce po skončení štúdia aj ostať. Priebežne teda strácame najkvalitnejších ľudí.

Navyše, analýzy OECD poukazujú na koreláciu medzi kvalitou vzdelávania a počtom výskumníkov v jednotlivých krajinách. Teda čím má krajina lepšie výsledky v PISA testoch, tým má viac výskumníkov. Pokiaľ sa situácia v školstve nezmení a študenti budú prejavovať nižší záujem o štúdium na Slovensku, potom bude veda, technologické a inovatívne firmy trpieť nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ako aj nízkou kvalitou vzdelávania.

Chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, kde sa mladí vedci a inovátori môžu vzdelávať a uplatniť. Preto sme vďaka podpore firmy SHELL pripravili video-kampaň Veda je život.

V nedeľu 7. apríla zverejníme prvý zo šiestich video-profilov mladých slovenských vedcov a inovátorov, ktorí študovali fyziku, chémiu, umelú inteligenciu, automobily, riadiace systémy či telekomunikácie a rozhodli sa investovať svoj čas a energiu do výskumu na Slovensku. Posledné video budeme zdieľať 12. mája.

Zdieľaním príbehov 7 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli zostať pracovať vo výskume a spoluvytvárať lepšiu budúcnosť pre každého z nás, chceme inšpirovať stredoškolákov k štúdium STEM odborov na slovenských vysokých školách. Chýbať nebudú mladí inovátori z STU – Slovenskej technickej univerzity v BratislaveSlovenskej akadémie viedTechnickej univerzity v KošiciachKatedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKEŽilinskej univerzity v ŽilineSlovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave.

Od zverejnenia prvého videa zároveň otvoríme 3 súťaže: 1. zdieľaciu, 2. odpoveď na otázku a 3. video-súťaž, v ktorých stredoškoláci môžu vyhrať ceny, ktoré do súťaže venoval SHELL.

Viac na www.vedajezivot.sk