Závery a odporúčania k projektu Veda odpovedá

V rámci projektu Veda odpovedá sme sa rozprávali so štyridsiatimi špičkovými odborníkmi z rôznych vedných oblastí z univerzít, akadémie a praxe a identifikovali kľúčové oblasti, ku ktorým sa v rozhovoroch podcastového cyklu opakovane vraciame. Skrývajú sa v nich vážne výzvy, ktorým v spoločnosti v tejto dobe potrebujeme venovať náležitú pozornosť.

Pre porozumenie týmto kľúčových témam a ich odborné spracovanie sme zostavili nasledujúcich šesť expertných skupín tvorených z predstaviteľov vedeckej obce, aktivistov, ako aj podnikateľov:

  • Líderstvo – potrebujeme medzi nami superhrdinov?
  • Dezinformácie – kde hľadať a nájsť pravdu?
  • Dáta a umelá inteligencia – čo nové nás naučila pandémia?
  • Moderné technológie a nemocnice – ako ich k sebe priblížiť?
  • Duševné zdravie – ako liečiť jazvy na duši?
  • Zodpovedná firma – ako sa mení podnikanie a jeho miesto v spoločnosti?

Členovia expertných skupín následne spolupracovali na príprave odborných návrhov a odporúčaní, ktoré sú vo forme publikácie voľné dostupné na stiahnutie na Závery a odporúčania.