WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Education 4 Entrepreneurship: záznamy z podujatí a užitočné informácie pre univerzity a centrá inovácií - SOVVA

Education 4 Entrepreneurship: záznamy z podujatí a užitočné informácie pre univerzity a centrá inovácií

V rámci projektu Education4Entrepreneurship sme pre Vás s ostatnými partnermi projektu pripravili nasledujúce užitočné informácie, ako výstupy projektu:

  • Recordings of online debates:


V stredu, 29. novembra sa uskutočnil webinár s názvom Venture capital and university start-ups zameraný na efektívne investičné a kapitálové nástroje na podporu vzniku start-upov v univerzitnom prostredí. Rečníkmi podujatia boli Krzysztof Gulda, člen predstavenstva, UWRC Ltd. – Varšavskej univerzity SPV (PL) a Imre Hild, generálny riaditeľ, Obuda University Venture Fund (HU).

Moderátorkou diskusie bola Katarína Paštrnák, vedúca investičnej platformy G-Force (SVK).

Záznam z webináru si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=VFc8Y6XrVxo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.edu4entrepreneurship.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Okrem toho sme v rámci projektu realizovali aj diskusiu na tému: Ako univerzity rozvíjajú podnikateľské zmýšľanie študentov a výskumníkov? Diskusia sa uskutočnila štvrtok, 7. septembra 2023. Cieľom tejto iniciatívy je rozvíjať podnikateľské myslenie, ktoré zdôrazňuje vlastnosti, ako je sebaúčinnosť, kreativita a uvedomenie si rizika. Táto stratégia kultivuje základné znalosti, zručnosti a postoje, ktoré môžu pomôcť premeniť nápady na činy, rozvíjať nové podniky a stimulovať samostatnú zárobkovú činnosť. Diskusia sa tiež zameriavala na univerzity v strednej Európe a ich iniciatívam v oblasti podnikateľského vzdelávania, ich úspešným príbehom a výzvam. Aj vďaka tomu sa celkový počet univerzít, ktoré študentom a výskumníkom poskytujú podporu podnikania zvyšuje.

Rečníkmi diskusie boli:

– Veronika Haissingerová, projektová manažérka, Centrum transferu znalostí a technológií, Univerzita Karlova (CZ)

– Imre Hild, generálny riaditeľ, Obuda University Venture Capital Fund (HU)

– Eva Simeková, Associate Partner, CIVITTA Slovakia (SVK)

– Irina Tsagareishvili, výkonná riaditeľka, Axel – Georgian Business Angel Network (GE)

moderátor:

Michal Andera, Katedra podnikania, Vysoká škola ekonomická v Prahe

Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=-cNqSH2Jodk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.edu4entrepreneurship.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title