Európska noc výskumníkov 2016

Jubilejný desiaty ročník festivalu sa konal v piatok 30.9. 2016 s podtitulom Srdce a mozog slovenskej vedy. Uskutočnil sa v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Viac ako 1280 vedcov  a výskumníkov prezentovalo svoju prácu v 229 vedeckých stánkoch, 80 prednáškach a diskusiách, 3 výstavách. Na podujatie prišlo viac ako 182 000 návštevníkov, z toho viac ako 54 000 žiakov a študentov. 

Stánky a prednášky v Bratislave priniesli témy merania rádioaktivity v prírode, cez predstavenie projektu stratosférickej sondy, od virtuálnej prechádzky naším mozgom, cez možnosť uvidieť 3D tlačiareň ľudských orgánov v plnom nasadení. Počas dňa v Starej tržnici prebiehala nielen holografická komentovaná „prechádzka mozgom“, ale aj prezentácia projektu i-kid, podporujúceho implementáciu podnikateľských nápadov do reálneho života. Návštevníci si na vlastnej koži mohli vyskúšať pôsobenie vákua, zistiť, ako sa dajú rôznymi faktormi ovplyvňovať neuróny v mozgu, siahnuť si na lebku, zrekonštruovanú sofistikovaným počítačovým programom, alebo sa nechať prekvapiť zistením, že slovenský tím vedcov konštruuje jedinečné plazmové zariadenie, pomocou ktorého sa budú dať realizovať hlbinné vrty bez použitia klasických vrtákov. Noc výskumníkov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Tatranskej Lomnici priniesli návštevníkom zaujímavé témy a aktivity: od toho, ako zastaviť teroristický útok, cez dôvody prasknutia zvona slobody, prezentácie 3D implantátov, magnetických kvapalín, solárneho vozidla, súťaží robotov, stavieb tunelov, výskumu vlákien až po pozorovanie nočnej oblohy. Veda v osade priniesla Geológiu, Geografiu, Biológiu, Fyziku a cirkusové umenie zábavnou formou do ZŠ v Markušovciach a Rudňanoch, ako aj do rómskej osady v Rudňanoch. Viac informácií o tomto ročníku nájdete v archíve podujatia