Informačný deň: Bezpečnosť a socio-ekonomické a humanitné vedy

Informačný deň k pripravovaným výzvam pre tematické oblasti 7. rámcového programu: Bezpečnosť (Security) a socio-ekonomické a humanitné vedy (SSH).