WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Informačný deň k 7.RP v Nitre - SOVVA

Informačný deň k 7.RP v Nitre

SOVVA v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Neulogy, a.s., energia.sk, SAIA, SHMÚ, Slovenskou akadémiou vied, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline zorganizovali dňa 14. júna 2012 spoločný informačný deň v viacerým tematickým oblastiach 7.RP.

Cieľom informačných dní je poskytnúť záujemcom o účasť v 7.RP všetky potrebné informácie o pripravovaných výzvach v dostatočnom predstihu.

Informačný deň sa zameriaval na tieto tematické oblasti:

 • Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, biotechnológie
 • Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
 • Socio-ekonomické a humanitné vedy
 • Bezpečnosť
 • Vesmír
 • Zdravie 
 • Energia
 • Myšlienky
 • Ľudia
 • Veda v spoločnosti

Informačného dňa sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí.