Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 

Podujatie sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00/ online 

Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu  a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou.  

Podujatie je určené pre:  

  • vedkyne a vedcov,   
  • inovátorov,   
  • zamestnancov verejnej správy,   
  • projektových manažérov,   
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku. 

Záznam z podujatia:

Záznam z diskusie:

Registrácia na podujatie 

Program konferencie

FB podujatie

Konferencia SciPol:SK 2021 je súčasťou  projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“, ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík. 

Prezentácie na stiahnutie: