Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

Po úspešnej sérii podujatí vzdelávacieho programu „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“ pripravujeme opätovne v poradí už siedme podujatie. Program bude rozdelený do dvoch blokov.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných projektov. Naučíte sa ako zvýšiť hodnotu svojho projektu využitím cenných dát a ich analýzy. Získané zručnosti zvýšia vaše uplatnenie na trhu práce, ale aj naštartujú vašu kariéru vedca a inovátora. Pretože len na úspešne realizované výskumné projekty môžu nadväzovať nové projektové návrhy.

Program je určený pre vedcom, výskumníkov a inovátorom pôsobiacim v menej rozvinutých krajoch Slovenska, konkrétne:

  • Doktorandom
  • Začínajúcim vedeckým pracovníkom (postdocovia)
  • Začínajúcim inovatívnym podnikateľom
  • Komukoľvek z výskumného a inovačného sektora, kto má záujem dozvedieť sa viac o projektovom financovaní

Program

Registrácia je otvorená do 25.2.2022!