WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému krajín V4 a podporu ochrany duševného vlastníctva (V4IP) - SOVVA

Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému krajín V4 a podporu ochrany duševného vlastníctva (V4IP)

Cieľom projektu V4IP je identifikácia najefektívnejších finančných nástrojov a optimalizácia finančných schém dostupných v každej krajine V4, ako aj zdieľanie osvedčených postupov a vypracovanie odporúčaní pre tvorcov politík a financujúce organizácie na národnej a regionálnej úrovni V4.

Tým sa zabezpečí podpora subjektov z regiónu v prístupe k financovaniu ochrany duševného vlastníctva výskumných a inovačných výsledkov. Zámerom projektu je tak aj snaha o zvýšenie počtu žiadostí o ochranu duševného vlastníctva podaných na národnej úrovni, ako aj v zahraničí.

Navyše, zabezpečením efektívnejšej ochrany duševného vlastníctva si spoločnosti z regiónu môžu vybudovať konkurencieschopnejšiu pozíciu a zlepšiť svoj obchodný imidž. Okrem toho budú odporúčania vyplývajúce z projektového výskumu slúžiť aj ako cenný zdroj informácií a základ pre vytváranie spoločných programov podpory ochrany duševného vlastníctva v rámci regionálnej spolupráce V4.

Projekt V4IP teda podporuje vylepšovanie kultúry ochrany duševného vlastníctva na národnej a regionálnej úrovni V4.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom V4 grantov z Visegrad Fund.

Projektové konzorcium