Education4Entrepreneurship (E4E)

Projekt E4E pomáha posilniť podnikateľské zmýšľanie na univerzitách v strednej a východnej Európe.

Ambíciou projektu je prepojiť univerzitné vzdelávanie s podnikateľskými zámermi, a tak naučiť študentov magisterského a doktorandského štúdia a mladých vedcov, že ich výskum neprebieha vo vákuu, ale práve naopak, môže a mal by mať sociálny, environmentálny a ekonomický dopad. Aby sa tak stalo, je potrebné, aby študenti získali informácie o možných aplikáciách svojich výsledkov výskumu v reálnom svete, včas interagovali s budúcimi zákazníkmi a boli otvorení opakovaným procesom.

V rámci projektu bude 4. – 8. septembra 2023 v budove Fakulty informačních technologií ČVUT v Prahe realizovaný kurz ImpactSprint: od výskumu k produktu (vo forme Training for Trainers) o vývoji inovatívnych produktov a služieb, kde budú študentom poskytnuté skúsenosti a zručnosti, aby pristupovali k inováciám a výskumu s ohľadom na budúceho zákazníka a používateľa.

Projekt je taktiež zameraný na budovanie regionálnej siete odborníkov a propagovanie osvedčených postupov v podnikateľskom vzdelávaní prostredníctvom verejných diskusií.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrad Fund.

Projektové konzorcium