Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2011

Hlavná koncepcia projektu je založená na veľmi pozitívnych skúsenostiach z predchádzajúcich festivalov vedy v rokoch 2007-2010 a na skutočnosti, že rok 2010 sa stal skutočným prielomom na Slovensku z hľadiska vnímania verejnosti a účasti výskumníkov na projekte.

V tohtoročnom podujatí je cieľom pokryť celé územie Slovenskej republiky a to správnou kombináciou podujatí vo veľkých mestách (nákupné centrá) a miestach ako Slovenské národné múzeum či observatóriá, ktoré stále priťahujú množstvo návštevníkov.

Vďaka nášmu konceptu – priviesť výskumných pracovníkov na miesto, kde sa stretávajú s širokou verejnosťou – sme schopní naplánovať veľmi ambiciózne, ale realistické kvantitatívne ciele na rok 2011 (99 000 účastníkov, 700 zúčastnených výskumných pracovníkov, 600 000 ľudí oslovených mediálnou kampaňou).

Stále však existuje priestor na zlepšenie a projekt sa líši od predchádzajúcich rokov v nasledujúcich aspektoch (zároveň špecifických cieľoch projektu):

•ešte väčšie zameranie na výskumných pracovníkov;
•regionalizácia podujatí, v rámci ktorých sa teraz uskutočňujú tri miestne vedecké podujatia,
•ďalšia diverzifikácia informačnej kampane,
•neustále posilňovanie EÚ rozmeru podujatia

Aktivity programu budú postavené okolo nasledovných osí:
• Vedecké show, interaktívne experimenty a ukážky vedy
• Vedecké kaviarne a interaktívne workshopy / diskusie
• Interaktívna výstava o slávnych slovenských vedcoch v oblasti chémie (pri príležitosti Medzinárodného roku chémie)
• Tri celoštátne súťaže, ktoré zároveň zvyšujú povedomie o projekte.
Súčasťou podujatia budú malé kvízy, ktoré motivujú ľudí, aby sa zastavili pri všetkých stánkoch, prednáškach, či diskusiách.
• Vedecká párty

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2011-31.12.2011
Výška dotácie: 60 000 €