WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2016-2017 - SOVVA

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2016-2017

Európska noc výskumníkov bola doteraz úspešne zrealizovaná už 9-krát a pokryla 4 z 8 regiónov po celom Slovensku. V roku 2015 sa podujatie konalo v 6 mestách, na ktorých sa zúčastnilo takmer 1 000 výskumných pracovníkov a 160 000 návštevníkov. Vďaka interaktívnym prezentáciám vedeckej práce a výskumu sa nám vo veľmi priateľskej a neformálnej atmosfére podarilo zvýšiť záujem a povedomie o vede v širokej verejnosti.

Hlavným cieľom nového projektu je informovať širokú verejnosť o nenápadnom, ale zásadnom vplyve vedcov v spoločnosti a predstaviť ich výsledky, ktoré sú pre spoločnosť rozhodujúce. Projekt podporuje aj oblasť regionálneho rozvoja a zintenzívňuje interakciu medzi stovkami vedcov.

Koncept projektu na roky 2016-2017 bude mať spoločné témy pre všetky mestá a miesta na Slovensku: Zaži vedu (2016) a Veda je príbeh (2017). Aktívna účasť výskumných pracovníkov z rôznych inštitúcií, odborov, so zameraním na rôzne oblasti výskumu, vytvorí skvelú platformu, ktorá mladým ľuďom ukáže, ako živá a podnetná by mohla byť ich vedecká kariéra.

Ľudia budú mať možnosť stráviť celý deň návštevou rôznych prezentácií a stánkov, prednášok a diskusií, testovaním vedeckých aplikácií a rozhovormi s výskumníkmi. Vďaka týmto priamym rozhovorom a diskusiám môžu návštevníci objaviť „ľudskú tvár“ vedcov a budú viac vnímať ich úspechy alebo príbehy.

V roku 2016 plánujeme pripraviť výnimočné a väčšie podujatie pri príležitosti 10. výročia Európskej noci výskumníkov na Slovensku, ako aj slovenského predsedníctva Rady EÚ. Unikátnu oslavu vedy podporia rôzne sprievodné podujatia a viacero zapojených kultúrnych inštitúcií.

Predsedníctvo v Rade EÚ vytvorí priestor pre zviditeľnenie Európskej noci výskumníkov ako projekt, ktorý je kľúčový pre zvyšovanie viditeľnosti výskumu na Slovensku a v EÚ.

Poskytovateľ: Európska komisia, H2020
Časový harmonogram projektu: 1.5.2016-31.12.2017
Výška dotácie: 248 300 €