WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2018 – 2019 - SOVVA

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2018 – 2019

Európska noc výskumníkov je úspešne implementovaná na Slovensku od roku 2007 a pokrýva 7 z 8 regiónov po celom Slovensku. Kľúčovým prvkom úspechu projektu je úzka komunikácia a spolupráca s komunitou pracovníkov v oblasti výskumu a inovácií. Festivalový program poskytuje dostatok priestoru pre všetky vedecké disciplíny a snaží sa pokryť všetky oblasti výskumu na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o výskume a uznanie výskumných pracovníkov a ich práce zo strany verejnosti predložením najnovších výsledkov a povzbudiť mladých ľudí, aby sa pustili do výskumnej kariéry a stimulovali ich záujem o štúdium STEM odborov. Kreatívne aktivity a priama komunikácia s výskumníkmi nielen z akademickej obce, ale aj z inovatívnych spoločností pomáhajú zvyšovať účasť žiakov a študentov na podujatí.

ERN 2018-2019 bude mať rovnaké zameranie ako predchádzajúce ročníky, ale bude mať dve rôzne témy. Hlavnou témou ERN 2018 na Slovensku je „Výskumní pracovníci v nás“ a pre rok 2019 bude „Vyskúšajte to! Je to VEDA “. Aktívna účasť výskumných pracovníkov z rôznych inštitúcií zameraných na rôzne predmety výskumu vytvorí skvelý priestor ukázať mladým ľuďom, ako vedecká kariéra dokáže byť živá a impulzívna.

Ľudia budú mať možnosť stráviť celý deň návštevou rôznych prezentácií, stánkov, prednášok a diskusií, testovaním vedeckých aplikácií a kontaktovaním skutočných výskumných pracovníkov. Vďaka týmto stretnutiam a diskusiám môžu objaviť „ľudskú tvár“ výskumníkov a spoznať ich úspechy alebo príbehy.

Poskytovateľ: Európska komisia, H2020, Marie Sklodowska Curie Actions, grantová zmluva číslo 818109
Časový harmonogram projektu: 1.5.2018-31.12.2019
Výška dotácie: 299 600 €