Férová nadácia O2 – Európska noc výskumníkov 2016

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) organizuje Európsku Noc výskumníkov na Slovensku už od roku 2007. K spoluorganizátorom projektu už dlhodobo patrí  Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a od roku 2013 aj Centrum vedecko-technických informácií SR. Z pôvodne malého podujatia, ktoré sa konalo len v Bratislave, vyrástol najväčší slovenský festival pre popularizáciu vedy, ktorý tento rok oslávi už svoje 10. výročie. Tradične sa podujatie koná v posledný septembrový piatok, tento rok sa teda uskutoční 30. septembra v šiestich slovenských mestách: 

1. Bratislava – Stará Tržnica a námestie pred ňou, V-klub v priestoroch Národného osvetového centra, Primaciálne námestie, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria  
2. Banská Bystrica – Europa Shopping Center, Hvezdáreň na Vartovke 
3. Košice – nákupné centrum Atrium Optima  
4. Žilina – Aupark Shopping Center 
5. Tatranská Lomnica – Astronomický ústav SAV 
6. Poprad – Zábavno-obchodné centrum Max 

Dôležitým faktorom úspechu celého podujatia je jeho inovatívny koncept, ktorý vyťahuje vedcov z ich pracovní a laboratórií do verejných priestorov, do spoločnosti. Verejné priestory, obchodné centrá, centrá voľného času, kluby či múzeá a galérie umožňujú, aby sa s vedou stretli nielen ľudia, ktorí  k nej majú blízko a venujú sa jej na pravidelnej báze, ale i tí, ktorí ju bežne nevyhľadávajú. 

Cieľom festivalu je priblížiť a popularizovať vedu, výskum a inovácie širokej verejnosti, zmenšovať bariéry medzi vedeckou komunitou a laickou verejnosťou, búrať stereotypy o nezrozumiteľnosti a komplikovanosti vedy, či o vedcoch. Zámerom festivalu je tiež povzbudiť záujem mladých ľudí a detí o prírodné a technické vedy, motivovať ich k pokračovaniu v štúdiu a vyplniť tak chýbajúci kvalifikovaný personál pre oblasti vedy, priemyslu,  výroby, či biznisu.  

Poskytovateľ: Férová nadácia O2
Časový harmonogram projektu:
1.9.2016-31.12.2016
Výška dotácie:
7 000 €