WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Férová nadácia O2 – Európska noc výskumníkov 2017 - SOVVA

Férová nadácia O2 – Európska noc výskumníkov 2017

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou s využitím zahraničných skúseností a kontaktov. Od roku 2007 náš tím pracoval so stovkami slovenských vedcov a desiatkou výskumných inštitúcií z akademickej obce, priemyslu, inovatívnymi firmami, štátom, samosprávou a zahraničnými inštitúciami. SOVVA poskytuje komplexné riešenia a know-how v oblasti výskumu a vývoja, vedných politík a popularizácii vedy medzi širokou verejnosťou. SOVVA je hlavným organizátorom Európskej noci výskumníkov, ktorá sa na Slovensku koná každoročne od roku 2007.

Poskytovateľ: Férová nadácia O2
Časový harmonogram projektu:
1.9.2017-30.11.2017
Výška dotácie: 10 000 €