Košický samosprávny kraj – Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov (ENV) je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa už viac ako 17 rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie. Na Slovensku bol tento rok zrealizovaný už 16. ročník festivalu vedy. Prostredníctvom interaktívnych formátov a bohatého programu boli návštevníkom sprostredkované inovácie a vedecká práca mimo laboratórií a vedeckých pracovísk.  

Mottom 16. ročníka festivalu bolo ,,Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií.

Naším cieľom bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevantné zdroje informácií, ktorých garantmi sú práve výskumníci a výskumné inštitúcie. Téma dôvery vo vedu rezonovala naprieč celým programom a bola prepojená s aktuálnymi témami akými sú napríklad klimatická kríza, udržateľnosť, či vojnový konflikt na Ukrajine.

Návštevníkov sme chceli podnietiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu a k tomu, aby lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja.

Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj
Výška dotácie: 2 500 €