Mesto Banská Bystrica – Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2021 v Banskej Bystrici 

Európska noc výskumníkov (ENV) je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa už viac ako 16 rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie. V roku 2020 sa ENV uskutočnila celkovo v 29 krajinách, pričom v jeden deň boli do aktivít boli zapojené desiatky tisíc vedcov a divákov. Na Slovensku tento rok zrealizujeme už 15. ročník festivalu vedy prostredníctvom interaktívnych formátov a bohatého programu sú inovácie a vedecká práca sprostredkované návštevníkom na netradičných miestach, mimo laboratórií a vedeckých pracovísk.  

Poskytovateľ: Mesto Banská Bystrica
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021- 31.12.2021
Výška dotácie: 1 000 €