Mesto Žilina – Európska noc výskumníkov 2018


Cieľom festivalu je priblížiť prácu a prezentovať výsledky výskumu vedcov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti. Festival vedy je celoeurópskym podujatím, ktoré sa realizuje súčasne v 25 štátoch Európy. 12. ročník ENV sa uskutoční v posledný septembrový piatok  – 28.9.2018 – v piatich slovenských mestách. V Žiline sa podujatie uskutoční v priestoroch OC Aupark už siedmy raz a  počas celého dňa budú prebiehať prezentácie a interaktívne ukážky vedcov a výskumníkov. 

Ročník 2018 sa bude na Slovensku niesť v zmysle motta „Vedci v nás“,ktorým chceme poukázať na to, že každý z nás má v sebe výskumníka a určite sa už niekedy v živote stretol s nejakým pokusom alebo ho zvedavosť priviedla k tomu, aby nejaký vyskúšal či už doma alebo vonku s kamarátmi.  Európska noc výskumníkov je verejným podujatím, ktoré má za cieľ osloviť všetky vekové kategórie a prispievať k povedomiu verejnosti o práci a výsledkoch slovenských vedcov a inovátorov. Zvláštny dôraz kladieme na popularizáciu vedy medzi mladými ľuďmi a toto podujatie prispieva k ich oboznamovaniu sa s vedecko-technickými smermi štúdia a výskumu. Interaktívnou a pútavou formou získavajú nové poznatky a podujatie má tiež prispieť k ich motivácii venovať sa téme, ktorá ich na podujatí zaujala.   

Hlavným cieľom podujatia je predstaviť prácu vedcov a výskumníkov širokej verejnosti a zvýšiť povedomie o výsledkoch výskumu a inovácií na Slovensku. Cieľom aktivity je taktiež zlepšiť porozumenie verejnosti o vplyve a dopade práce vedcov na životy ľudí . Ďalším cieľom  festivalu je zatraktívnenie štúdia na slovenských univerzitách, ako aj zatraktívnenie vedeckej kariéry ako takej. Poukazovaním na inšpiratívnych výskumníkov a inovátorov chceme podporiť kreatívny a inovačný potenciál medzi návštevníkmi: či už povzbudením k záujmu o vedu, kariéru výskumníka či inovátora, alebo  inšpirovaním mladších návštevníkov k tomu, aby trávili čas kreatívnejšie, napríklad v školských krúžkoch, či v centrách voľného času. Ambíciou je tiež podpora komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií.  

Festival vedy v Žiline minulý rok pritiahol viac ako 30 000 návštevníkov, z toho 4000 žiakov a študentov, pričom do podujatia v Žiline sa zapojilo viac ako 130 vedcov. Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, pani Eriky Jurinovej, ktorá zároveň predbežne potvrdila účasť na otvorení podujatia. Pri realizácii festivalu vedy zároveň intenzívne spolupracujeme so Žilinskou univerzitou a ďalšími lokálnymi partnermi.  

Organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je občianskym združením s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských vedcov, desiatkami výskumných inštitúcií zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou. Jedným z hlavných pilierov aktivít SOVVA je popularizácia vedy a inovácií medzi širokou verejnosťou na Slovensku. Od roku 2007 organizujeme najväčšie slovenské a európske podujatie v tejto oblasti – Festival vedy Európska noc výskumníkov. Našim cieľom je vytvárať priestor pre vedcov a inovatívne firmy, aby prezentovali výsledky svojej práce.   

Poskytovateľ: Mesto Žilina
Časový harmonogram projektu: 1.9.2018-31.10.2018
Výška dotácie: 300 €