WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Mesto Žilina – Festival vedy Európska noc výskumníkov 2021 - SOVVA

Mesto Žilina – Festival vedy Európska noc výskumníkov 2021

Európska noc výskumníkov (ENV) je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa už viac ako 16 rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie. V roku 2020 sa ENV uskutočnila celkovo v 29 krajinách, pričom v jeden deň boli do aktivít boli zapojené desiatky tisíc vedcov a divákov. Na Slovensku tento rok zrealizujeme už 15. ročník festivalu vedy opäť v piatich slovenských mestách vrátane Žiliny. Prostredníctvom interaktívnych formátov a bohatého programu sú inovácie a vedecká práca sprostredkované návštevníkom na netradičných miestach, mimo laboratórií a vedeckých pracovísk.

Poskytovateľ: Mesto Žilina
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021- 15.12.2021
Výška dotácie: 2 500 €