Nadácia EPH – Európska noc výskumníkov 2017

Festival vedy – Európska noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou, ktorá približuje prácu a kariéru vedcov žiakom a študentom, ako aj širokej verejnosti, a zároveň umožňuje vedcom prezentovať výsledky svojho výskumu interaktívnou formou (vedecké stánky, diskusie, prednášky, workshopy). Podujatie sa koná vo verejných priestoroch a obchodných centrách – tým pádom je veda a výskum oveľa bližšie ľuďom, ako v prípade dňa otvorených dverí vo výskumnom ústave či na univerzite. Cieľom projektu je zlepšovať kvalitu vzdelávania a výskumu, a to najmä v technických a prírodovedných oblastiach, zároveň posilňovať postavenie vedcov v spoločnosti. Ročník 2017 sa bude niesť v zmysle motta „Made by Science – Vytvorené vedou“. Našim cieľom je poukázať na fakt, že s výsledkami vedy a inovácií sa stretávame každý deň a podstatne nám uľahčujú naše životy. 

Názov projektu: Festival vedy Európska noc výskumníkov 2017
Výška finančného príspevku: 5500 €
Časový harmonogram projektu: 1.9.2017-30.11.2017