Nadácia ESET – Európska noc výskumníkov 2018

Mottom 12. ročníka Európskej noci výskumníkov na Slovensku sú: „Výskumníci v nás“. Takmer každý z nás aspoň raz v živote zažil aké je to byť vedcom. Či sme už skúšali chemické pokusy v pivnici, pozorovali zvieratá v prírode, snažili sa vypočítať rýchlosť blížiaceho sa auta, skúšali programovať alebo len tak pozorovali hviezdy. Výskum a inovácie sú aj súčasťou života detí každý deň: spoznávajú prírodu, pýtajú sa rodičov mnoho otázok alebo tvoria nové svety z lega (či merkúru).

Poukazovaním na inšpiratívnych výskumníkov a inovátorov chceme podporiť kreatívny a inovačný potenciál medzi návštevníkmi: či už povzbudením k záujmu o vedu, kariéru výskumníka či inovátora, alebo  inšpirovaním mladších návštevníkov k tomu, aby trávili čas kreatívnejšie, napríklad v školských krúžkoch, či v centrách voľného času. Mnohé príbehy úspešných priekopníkov majú spoločné to, že sa jeden alebo viacero ľudí tvrdohlavo a pracovito snažilo dosiahnuť cieľ a využívalo k tomu všetok možný čas, prostriedky a potenciál.  

Výskumníci budú svoju prácu prezentovať vo vedeckých stánkoch, súčasťou programu budú tiež prednášky a diskusie. V neposlednom rade, tento rok dáme v rámci podujatia väčší dôraz na workshopy – chceme, aby si návštevníci sami mohli vyskúšať, čo všetko v sebe zahŕňa práca výskumníka. Návštevníci budú môcť vďaka formátu vedeckých stánkov zažiť prehliadku interaktívnych exponátov a vyskúšať si experimenty na vlastnej koži. Hrami, súťažami a bezprostredným stretom s vedcami sa tak žiaci, študenti ako aj zanietení vedátori každého veku naučia ako fungujú mnohé vynálezy a na čom všetkom slovenskí vedci a inovátori pracujú. Zároveň majú návštevníci možnosť vypočuť si v rámci vedeckých kaviarní, prednášok a diskusií na aktuálne témy zaujímavých vedcov a inovátorov, prípadne im položiť otázku. Program na pódiu je venovaný najzaujímavejším hosťom z oblasti vedy a výskumu ale tiež kultúrnemu programu. Odborný rozmer festivalu dopĺňajú diskusie vedené expertmi na tému podpory výskumu a inovácií.   

Hlavné festivalové podujatie sa bude konať v Bratislave v Starej tržnici od 9:00 do 24:00. Obsah podujatia budú tvoriť interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov, a to formou vedeckých stánkov, prednášok, diskusií, workshopov a hlavného programu na pódiu. Na prezentáciu sa využijú aj priestory pred Starou tržnicou, ako aj v blízkych inštitúciách: prednášky a prezentácie sa budú konať vo V- klube, Labe a Galérii Archa. Zároveň sa k podujatiu pridá aj Prírodovedné múzeum SNM na nábreží. Novými lokalitami v rámci Bratislavy budú Kunsthalle a Slovenské centrum dizajnu.   

Košiciach sa festival bude konať od 9:00 do 21:00 v OC Atrium Optima, kde na návštevníkov v priestoroch obchodného centra budú čakať vedci vo viac ako 70 stánkoch. V poobedných hodinách sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX.  

Žilinské podujatie v nákupnom centre Aupark bude rovnako v čase od 9:00 do 21:00. Súčasťou programu budú vedecké stánky a prednášky v priestoroch obchodného centra. Svoju prácu prídu prezentovať vedci a výskumníci zo Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, či Jesseniovej lekárskej  fakulty UK v Martine  

V rovnakom čase (9:00-21:00) sa bude ERN konať aj v priestoroch banskobystrického Europa Shopping Center. V doobedňajších hodinách v dvoch sálach CINEMAX si budú môcť návštevníci vypočuť zaujímavé vedecko-popularizačné prednášky. Počas celého dňa budú môcť navštíviť vedecké stánky rozložené v rámci nákupného strediska.  

Piatykrát sa festival vedy uskutoční aj v priestoroch obchodného centra Max v Poprade, kde návštevníkov od 9:30 do 20:30 bude čakať vedecko-populárny program, ktorý pripravia vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier.   

Hvezdáreň v Medzeve, pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže v Košiciach sa tiež zapojí do Európskej noci výskumníkov: na návštevníkov budú v čase od 10:00 do 20:30 čakať experimenty, prehliadka, prednáška, tvorivé dielne či pozorovanie oblohy.  

Súčasťou Európskej noci výskumníkov je od roku 2010 aj podujatie Veda v osade, ktorú už 9. krát budeme organizovať spolu s občianskych združením Equity. V rámci podujatia vedci a výskumníci budú robiť experimenty a ukážky deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré by sa na podujatie do veľkého mesta nikdy nedostali. Cez tieto aktivity a zážitky vedci podnecujú v deťoch zvedavosť, kreativitu, a túžbu po vzdelaní.  

Projekt dopĺňajú súťaže pre žiakov, študentov, ale aj pre návštevníkov, ktorými šírime povedomie o vedcoch a výskume, a ktoré zároveň rozvíjajú kreativitu žiakov a študentov: kreslenie vedcov, interaktívne pokusy natočené na videu, či videoreportáže z jednotlivých podujatí.  

Názov projektu: Festival vedy Európska noc výskumníkov 2018
Výška finančného príspevku: 5000 €
Časový harmonogram projektu: 1.7.2018-30.11.2018