Nadácia Orange – Európska noc výskumníkov 2013

FESTIVAL VEDY – Noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou, do ktorej sa každý rok zapája 33 krajín a viac ako 300 miest. Tento rok je to už 9. krát v Európe a 7. krát na Slovensku. Projekt je čiastočne (približne z 25%) podporovaný zo 7. rámcového programu Európskej únie pre výskum a technologický vývoj. Už tradične sa uskutoční posledný septembrový piatok – 27.9.2013.

Na Slovensku sa bude konať v piatich mestách:

1. Bratislava – Stará Tržnica, Avion Shopping Park, Slovenské národne múzeum, Detské múzeum, Dopravné múzeum
2. Banská Bystrica – Europa Shopping Center, Hvezdáreň na Vartovke
3. Košice – nákupné centrum Optima, CVČ Domino, Slovenské technické múzeum
4. Žilina – nákupné centrum Aupark
5. Tatranská Lomnica – hvezdáreň SAV

Cieľom podujatia je priblížiť a spopularizovať vedu, výskum a inovácie širokej verejnosti, zmenšovať bariéry medzi vedeckou komunitou a laickou verejnosťou, a zároveň poskytnúť verejnosti možnosť interaktívneho kontaktu s vedou.

Podujatí sa každoročne zúčastňujú špičkoví slovenskí vedci z najlepších vedeckých inštitúcií na Slovensku (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského,Slovenská technická univerzita, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach a ďalšie).

Celý projekt je postavený predovšetkým na interakcii medzi vedcami, širokou verejnosťou, žiakmi a študentmi. Prirodzeným a pútavým spôsobom vzbudzuje záujem o vedeckú prácu, poznanie a vzdelávanie a poskytuje priestor pre efektívny prienik vedy do bežného životy širokej verejnosti.

Cieľom celého projektu je:

-Prezentovať slovenský výskum svetovej kvality
-Prezentovať vedu širokej verejnosti
-Pozitívne pôsobiť na žiakov a študentov s cieľom zlepšiť ich záujem o vedeckú kariéru a praktickými ukážkami prispievať k ich vzdelávaniu

Len minulý rok navštívilo všetky podujatia viac ako 20 000 žiakov a študentov, či už organizovane (cez školské výlety), alebo samostatne.

Ústredným motívom tohtoročného festivalu bude myšlienka – Veda je zázrak. Pretože často krát sú to práve náhodne objavené, či napohľad bežné udalosti, ktoré vedú k veľkým zázrakom a obrovským vedeckým objavom. Pátrať po ich počiatkoch a momentoch, ktoré im predchádzali, ponúka celkom nový a vzrušujúci pohľad na svet vedy.

Tak ako minulý rok bude mať projekt aj silnú kultúrnu a umeleckú dimenziu, ktorá vyvrcholí na hlavnom podujatí v bratislavskej Starej tržnici. Tvárou Noci výskumníkov 2013 bude japonský humanoidný robot ASIMO, ktorý sa slovenskému publiku predstaví prvýkrát a ktorý je považovaný za „zázrak“ v oblasti robotiky.

Poskytovateľ: Nadácia Orange
Časový harmonogram projektu: 1.5.2013-31.12.2013
Výška dotácie: 15 000 €