Nadácia SPP – Európska noc výskumníkov 2019

Názov projektu: Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2019 

Európska noc výskumníkov (European Researchers’ Night - ERN) je jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré bolo založené v roku 2005 z podnetu Európskej komisie. ERN približuje  prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti v celej Európe. Každoročne v posledný septembrový piatok vedci v celej Európe prinesú výsledky svojho výskumu z laboratórií medzi ľudí a odprezentujú ich na festivale vedy interaktívnou a pútavou formou. V roku 2018 sa ERN uskutočnila celkovo v 27 krajinách a viac ako 370 mestách, pričom do aktivít bolo zapojených 33 544 vedcov a pritiahli pozornosť takmer 1,5 milióna návštevníkov.  

Od roku 2007 sa ERN koná každoročne aj na Slovensku a z lokálneho podujatia sa rozrástla na najväčší celoslovenský festival vedy a inovácií. V roku 2018 sa ho zúčastnilo vyše 160 000 návštevníkov a do programu sa zapojilo viac ako 1 600 výskumníkov a inovátorov, ktorí prezentovali svoje vedecké aktivity v rámci vedeckých stánkov, prednášok a diskusií v 5 mestách a ďalších sprievodných lokalitách. Spolu sa uskutočnilo 66 prednášok, 8 workshopov, 7 diskusií a 5 súťaží na celom Slovensku. O dosahu a veľkosti podujatia svedčí aj fakt, že mediálna kampaň mala dosah na 2,5 milióna ľudí a významne prispela k návštevnosti a celkovej propagácii vedy a výskumu na Slovensku.  

Pri organizácii a realizácii podujatia už od jeho vzniku spolupracujeme s poprednými výskumnými inštitúciami, univerzitami, inovatívnymi firmami aj verejnou správou. Festival vedy sa každoročne koná pod záštitou prezidenta SR, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedov samosprávnych krajov a primátorov festivalových miest.  

Sprievodnými lokalitami, ktoré pripravia špeciálny program v rámci ERN, budú hvezdárne v Medzeve a Leviciach. Nadväzujúcim podujatím, ktoré pripravujeme v novembri bude ERN v Elektrárni Piešťany pre žiakov základných a stredných škôl.  

Celodenný program (9.00-22.00 hod.) festivalu vedy tvoria prezentácie vedcov, výskumných inštitúcií, inovátorov a inovatívnych firiem. Účastníci prezentujú svoj výskum a inovácie interaktívnou formou prostredníctvom vedeckých stánkov, workshopov, diskusií a prednášok. Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií, aby sa s nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním. Tento spôsob umožňuje netradičné interakcie medzi výskumníkmi a návštevníkmi. Zároveň je takýmto prístupom možné efektívnejšie zvýšiť záujem o výskum a inovácie u podstatne širšieho publika.  

Poskytovateľ: Nadácia SPP
Časový harmonogram projektu: 18.7.2019-15.12.2019
Výška dotácie: 5 000 €