Nadácia SPP – Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2021

Cieľom projektu je osloviť všetky vekové kategórie a prispievať k povedomiu verejnosti o práci a výsledkoch slovenských vedcov a inovátorov. Zvláštny dôraz kladieme na popularizáciu vedy medzi mladými ľuďmi, žiakmi a študentmi. Festival vedy im dáva priestor na oboznámenie sa s vedecko-technickými smermi štúdia a možnosťami, ktoré slovenská veda má a ponúka. Prostredníctvom prezentovania výsledkov vedy, vývoja a inovácií, chceme mladé talenty inšpirovať a motivovať, aby sa rozhodli práve pre štúdium STEM odborov, ktoré budú aj v budúcnosti najžiadanejšími z hľadiska zamestnanosti.  

Žiaci a študenti interaktívnou a pútavou formou získavajú nové poznatky a program prispieva k ich motivácii venovať sa téme, ktorá ich zaujala, pričom môžu získať informácie priamo od prezentujúcich vedcov a inovátorov. Mladí ľudia a študenti sa takto dozvedia o možnostiach a príležitostiach vo vede, výskume a inováciách na Slovensku, ktoré priamo prispievajú k hospodárskemu rozvoju a pokroku. Festival vedy má takto za cieľ zvyšovať počet študentov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium STEM odborov na Slovensku a znižovať tak odliv mozgov do zahraničia.  Festival vedy je zároveň kultúrno-vzdelávacím podujatím pre širokú verejnosť. Pripravený bude celodenný program pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ  zameraný na neformálne a zážitkové vzdelávanie povzbudzujúce mladých ľudí k tomu, aby sa viac zaujímali o vedu, inovácie a štúdium technických a prírodovedných odborov. Popoludňajší program zároveň umožňuje trávenie voľného času mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti populárno-náučnými aktivitami. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách plánujeme aj pokračovať v aktivite Vedecký kuriér, v rámci ktorej distribuujeme vedecké sety s pokusmi pre žiakov a študentov na školy po celom Slovensku, ktorí by sa z rôznych dôvodov nemohli dostať priamo na festivalové miesto. Takéto vzdelávanie je v súčasnosti ešte dôležitejšie, keďže v dôsledku pandémie COVID-19 mali žiaci a študenti limitované až neexistujúce neformálne a zážitkové vzdelávanie.  

Poskytovateľ: Nadácia SPP
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021- 31.12.2021
Výška dotácie: 5 000 €