Nadácia Tatra Banky – Falling Walls Lab Slovakia 2017

Falling Walls Lab je medzinárodná súťaž, ktorej cieľom je podporiť talentovaných študentov a mladých začínajúcich výskumníkov. Súťaž sa koná od roku 2011, pričom pozostáva z národných kôl a medzinárodného finále. Jeho dejiskom je každý rok Berlín, a to 8. novembra – deň pred výročím pádu Berlínskeho múru a konaním Falling Walls konferencie. Má tak symbolicky poukázať na pád bariér v myslení. Podujatia v Berlíne sa môžu zúčastniť víťazi národných a mestských kôl. V roku 2016 sa konferencie Falling Walls zúčastnilo viac ako 600 hostí zo 75 štátov.

29. septembra 2017 sa po prvýkrát uskutoční národné kolo na Slovensku, a to pod názovom Falling Walls Lab Slovakia 2017. Toto podujatie predstavuje interdisciplinárne fórum pre talentovaných študentov, mladých výskumníkov a inovátorov z celého Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (minimálne držitelia titulu bakalár) a mladí vedeckí pracovníci. Budú tu môcť prezentovať svoje prelomové myšlienky, nápady, výskum,iniciatívy alebo obchodné modely, ktoré môžu prispieť k riešeniu spoločenských výziev, ktorým čelíme.

Hlavným mottom súťaže je „Share Your Idea!“. Ich nápady a prezentácie bude hodnotiť porota zložená z prestížnych výskumníkov a akademikov, ako aj zástupcov podnikateľského sektora. Najlepší účastník následne postúpi do finále v Berlíne.

Víťazi Falling Walls Lab Slovakia 2017 budú následne ocenení aj počas hlavného podujatia Európskej noci výskumníkov 2017 v Starej Tržnici, ktoré sa koná v ten istý deň.

Poskytovateľ: Nadácia Tatra Banka
Časový harmonogram projektu: 1.8.2017-30.11.2017
Výška dotácie: 3 000 €