Uplift Západný Balkán – rozšírenie start-upového akcelerátora smerom k zvýšeniu investícií pre podnikateľov v regióne

Projekt nadväzuje na výborné výsledky predchádzajúceho projektu Uplift Albania, ktorý vznikol vďaka podpore SlovakAid (2019-2021) a prenosu know-how zo slovenského startupového ekosystému. Výsledkom bol vznik prvého medzinárodného startupového programu v Albánsku (https://uplift.al/), ktorý za dva roky existencie vybudoval network desiatok mentorov a expertov, investorov a silnú značku aj za hranicami Albánska. Významný dopad programu UPLIFT pritiahol následne aj ďalších významných partnerov (napr. Vodafone a Raiffeisen), ako aj ďalších zahraničných donorov (Švajčiarsko a EÚ). Zároveň vyvolal aj veľký záujem v ostatných krajinách regiónu. 

Cieľom nového projektu je preto rozšírenie celého programu aj do ďalších krajín Západného Balkánu, a to predovšetkým do Kosova a Severného Macedónska. Projekt tak reaguje na dopyt po tomto type programu a záujem nových lokálnych partnerských organizácií o replikáciu úspechu UPLIFT v Albánsku.

Projekt Uplift Západný Balkán je spolufinancovaný z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Plány a cieľová skupina

Akceleračný program UPLIFT pripravuje startupy a mladých podnikateľov na podnikanie intenzívnym a praktickým tréningom. Tréning poskytuje hĺbkové a sústredené vzdelávanie v kohortách startupov, zamerané na rozvinutie biznisu ako aj zlepšenie schopnosti prezentovať svoju firmu a teda aj prilákať investície či klientov.

Projekt sa bude zameriavať aj na zaučenie manažérov programu v Albánsku, Kosove a Severnom Macedónsku cez konzultácie s expertami a manažérmi startup akceleračných programov na Slovensku a vytvorením platformy na rozvoj vzťahov s absolventami programu. Projekt prispieva tiež k prierezovým témam rodová rovnosť prostredníctvom podpory zastúpenia žien-podnikateliek v programe. Adresuje aj k tému životného prostredia, tým, že podporuje firmy s riešeniami, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie

Partneri projektu

Partnermi projektu Uplift Západný Balkán sú ALBICT (Albánsko), Venture UP (Kosovo) a South East European University/Youth Resource Center – iCan (Severné Macedónsko).

ALBICT je albánska nezisková organizácia zameraná na sektor IKT (Informačné a komunikačné technológie), ktorej hlavným cieľom je propagácia tohto sektora, úspešných jednotlivcov, podnikateľov, inovátorov, akademikov a nádejných talentov a prepájanie vedecko-výskumného prostredia s podnikateľským sektorom. ALBICT sa zameriava na vytváranie nových pracovných príležitostí orientovaných na budúcnosť šírením know-how o nových technológiách. Taktiež organizuje a propaguje rôzne podujatia a súťaže najmä v oblasti IKT a podnikania, ako aj spoluprácu rôznych iniciatív, do ktorých sú zapojení odborníci, lídri v podnikaní a iní. Organizácia sa venuje aj výskumu, analýze a tvorbe štatistických reportov týkajúcich sa rozvoja sektora.

V roku 2018 ALBICT stálo aj pri vzniku ICTSlab, inovačného hubu, ktorý poskytuje tréningy pre mladých ľudí v oblasti informačných technológií. Už za jeden rok pôsobenia sa ICTSlab stal dôležitým centrom inovácií a startupov v Tirane a organizujú sa v ňom známe komunitné podujatia ako napr. Startup Grind. ALBICT sa prostredníctvom albánskej iniciatívy ICT Awards snaží identifikovať, odmeňovať a propagovať najvýznamnejších jednotlivcov v oblasti IKT. ICT Awards je najprestížnejšia a najznámejšia súťaž zameranú na podporu inovátorov v Albánsku.

Venture UP je podnikateľské centrum a oficiálny inkubátor najväčšej verejnej univerzity v Kosove – Univerzity v Prištine. Bolo založené v roku 2017 a slúži ako most medzi vysokoškolským vzdelávaním, ekonomikou a trhom práce pre viac ako 50 000 mladých Kosovčanov. Organizácia poskytuje podporu v oblasti podnikania, mentorstvo a školenie pre študentov, ktorí chcú transformovať svoje nápady do založenia vlastných firiem a sebestačných organizácií. Spolupracuje so študentmi, ktorí sú v počiatočných štádiách svojich podnikateľských nápadov, ako aj s tými, ktorí pokročili v procese budovania vlastnej firmy. Zatiaľ Venture UP zorganizovalo dva rozsiahle inkubačné programy, kde 22 startupov absolvovalo 12 týždňov školení. Na základe týchto programov 9 startupov dostalo počiatočné financovanie. Okrem toho je Venture UP vstupnou bránou pre všetkých študentov a profesorov, ktorí potrebujú podporu a vedenie pri rozvíjaní svojich podnikateľských nápadov.

South East European University (SEEU)  v regióne zdieľa najlepšie postupy pokiaľ ide o inkubáciu, začínajúce podniky a spoluprácu s akademickou obcou a vládou. Víziou univerzity je implementovať Triple-Helix model, to znamená tvorbu prepojení medzi akademickou obcou, priemyslom a vládou. Vďaka tejto vízii univerzita nadviazala otvorenú komunikáciu medzi týmito aktérmi a implementovala dlhodobé podnikateľské aktivity. Univerzita podporila už viac ako 20 startupov, pomohla vytvoriť viac ako 150 nových technologických pracovných miest (všetky v areáli univerzitného areálu SEEU) a zabezpečiť viac ako 40 stáží. SEEU ponúka programy na rozvoj nových zručností, kancelárske a obchodné priestory, poradenstvo a mentorstvo, prístup k networkingovým podujatiam, finančnú pomoc, pomoc pri hľadaní investícií a valuáciu spoločnosti. Youth Resource Center-iCan vzniklo z iniciatívy univerzity. Centrum iCan funguje ako inovačné centrum a stredisko zdrojov pre podporu začínajúcich podnikateľov so zameraním na pracovné miesta budúcnosti.

Poskytovateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Časový harmonogram projektu: 1.9.2021-31.12.2022
Výška dotácie: 135 490 €