Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch SR

V jednotlivých regionálnych štúdiách sme sa pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť. Náš projekt z analýzy vynecháva miestny inovačný ekosystém Bratislavského kraja, ktorý je v malej krajine ako Slovensko zákonite jej jadrom.  Okolo jadra je zorganizované všetko ostatné, malý solárny systém. Výhodou tejto situácie je, že dianie v regiónoch môžeme nasvietiť postupne vhodnou intenzitou bez inak dominujúceho centrálneho regiónu a uvidieť ich ako samostatné nádejné zoskupenia s autentickou tvorivou energiou a možnými náznakmi budúceho hospodárskeho úspechu.

V profiloch regiónov, ktoré vám ponúkneme nevytvoríme technologickú prognózu, hoci by sme si ju tiež radi prečítali. Nepopíšeme ani odvetvovo špecializované regionálne zoskupenia, ktoré sa medzi slovenskými regiónmi formujú. Zvolili sme si pristúpiť k prehľadu siedmich miestnych situácií na základe hľadania spoločných obsahových motívov v tvorivom úsilí najviac viditeľných verejných a súkromných aktérov, ktorí sa zapájajú do výskumu a vývoja. Za vstupnú bránu k nim sme si zvolili participáciu na súčasných európskych grantových schémach, čo nám zaručuje, že inštitúcie, ktoré cez nich identifikujeme majú kompetencie realizovať inovačnú aktivitu na vysokej úrovni porovnateľnej s partnermi v medzinárodnom prostredí.

Jednotlivé prípadové štúdie menej rozvinutých regiónov si môžete prečítať tu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Kompletný dokument so všetkými krajmi spolu nájdete tu.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png