Ročník 2018 bol z hľadiska návštevnosti aj počtu zrealizovaných aktivít jedným z najväčších a pritiahol viac ako 155 000 návštevníkov.
Jedenásty ročník festivalu vedy opäť predstavil vedcov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním a návštevníci mali možnosť stretnúť ich na netradičných miestach.
Viac ako 1280 vedcov a výskumníkov prezentovalo svoju prácu v 229 vedeckých stánkoch, 80 prednáškach a diskusiách, 3 výstavách. Na podujatie prišlo viac ako 182 000 návštevníkov, z toho viac ako 54 000 žiakov a študentov.
Do programu festivalu zapojilo takmer 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 40 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí na celom Slovensku za zúčastnilo dokopy 163 200 návštevníkov a návštevníčok.
Viac ako 165 000 návštevníkov malo možnosť stretnúť 900 vedcov a výskumníkov v Bratislave, Poprade, Tatranskej Lomnici, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline. Podujatie, ktoré sa konalo 26.9. sa nieslo v duchu hlavnej témy: „Veda je dobrodružstvo“.
Predstavilo sa dovedna viac ako 1 000 vedcov zo všetkých vedeckých odborov a podujatí sa zúčastnilo viac ako 177 000 návštevníkov. Pripravené pre nich bolo 195 vedeckých stánkov a 62 prednášok a diskusií. Mottom tohto ročníka bolo: „Veda je zázrak“.
Európska noc výskumníkov 2012 sa niesla v znamení témy Researchers are among us/Vedci sú medzi nami. Okrem Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Lomnice sa premiérovo konala v piatok 28.9.2012 v Žiline a v bratislavskej Starej tržnici.
SOVVA v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Neulogy, a.s., energia.sk, SAIA, SHMÚ, Slovenskou akadémiou vied, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline zorganizovali dňa 14. júna 2012 spoločný informačný deň v viacerým tematickým oblastiach 7.RP.
FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z celej Európy so záujmom o zdieľanie nových projektových nápadov a hľadanie spolupráce v rámci pripravovaných výziev v 7. rámcovom programe EÚ.
Informačný deň k pripravovaným výzvam pre tematické oblasti 7. rámcového programu: Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) a Výskum v prospech malých a stredných podnikov.