SOVVA v spolupráci s partnermi – Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií a portálom Euractiv.sk prinesie v tomto roku už 15. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku. Po minuloročnej netradičnej Noci výskumníkov v novembri sa […]
Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej podpory pre slovenskú vedu a inovácie. Aký reálny prínos a aké pozitívne efekty mali investície z tohto verejného zdroja?
V ďalšej štúdii v rámci projektu SciPol:SK sme sa zamerali na to ako program Horizont 2020 prostredníctvom financovania výskumno-inovačných projektov napĺňa jednotlivé ciele udržateľnosti prostredníctvom jednoduchej sémantickej analýzy.
Falling Walls Lab je celosvetový inšpirujúci a interdisciplinárny formát pre výnimočné talenty. Ponúka akademikom a profesionálom možnosť prezentovať ich onovatívne nápady, výskumné projekty a iniciatívy. Každý participant má za úlohu odprezentovať svoju prácu v čase […]
SOVVA ponúka mladým vedcom a výskumníkom príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti navrhovania a riadenia výskumných projektov a v rozvoji mediálnych zručností. Tieto vzdelávacie programy sú realizované v rámci projektu „Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“.
Aká je v súčasnosti štruktúra výskumného prostredia na Slovensku, kto sú jeho hlavní aktéri a akým spôsobom doňho zasahujú? Prinášame analýzu reflektujúcu vnútornú štruktúru a fungovanie systému výskumu a vývoja na Slovensku.
Inovačné a súvisiace činnosti nie sú v krajine distribuované rovnomerne. Niektoré regióny sú vysoko inovatívne, zatiaľ čo iné tvoria len pomerne málo inovácií.
Výskumníci sa na slovenských pracoviskách môžu ocitnúť v premenlivej situácii. Vieme, že často nemajú ideálne podmienky na svoju prácu a nedokážu dosahovať vynikajúci výkon.
Piaty ročník projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko - talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO je spustený. Opätovne si dve vybrané vedkyne rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.
Sektor výskumu a vývoja je unikátne vystavaný z rôznorodých inštitúcií, ktoré spoločnosti slúžia na hľadanie riešení. Tvorí poznatky a spôsoby, ktorými sa dajú zmysluplne využívať.