Ekonomický rozvoj na Slovensku je nerovnomerný, krajinu rozdeľuje na rôzne výkonné časti s odlišnými perspektívami do budúcnosti. Napriek pokračujúcim snahám o vyrovnávanie rozvojových príležitostí sa nedá predpokladať, že by mohli byť skutočne úspešné.
V novej analýze sme sa pozreli na teoretické koncepty a ich štatistické ilustrácie. Pozornosť sme sústredili na testovanie hypotéz týkajúcich sa výsledkov European Innovation Scoreboard-u z roku 2021 (EIS 2021) a dizajnu modelov z nich vyplývajúcich.
Európska noc výskumníkov sa tradične uskutočnila v posledný septembrový piatok a po 15. raz sme na Slovensko priniesli festival vedy plný ukážok, pokusov a interakcií s vedcami. Pozrite si ako to tento rok vyzeralo.
15. ročník Európskej noci výskumníkov sa uskutoční po druhý raz v online forme a pripravujeme opäť bohatý program v týždni 20.-24.9.2021, v ktorom si nájdu to svoje všetky vekové kategórie. Hlavným programom bude opäť Online […]
Horizont 2020 pomohol rozvíjať excelentnú vedu a inovácie v rôznych častiach sveta, ale najmä v členských krajinách EÚ. Urýchlil proces modernizácie a inteligentného rozvoja a umožnil tak rýchlejšiu implementáciu a dodanie produktov  výskumu a inovácií konečným spotrebiteľom.
Od 1.9.2021 začína SOVVA impementovať nový projekt s názvom Uplift Západný Balkán - rozšírenie start-upového akcelerátora smerom k zvýšeniu investícií pre podnikateľov v regióne. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie medzinárodného startup akceleračného programu, ktorý zefektívni podporu začínajúcich podnikateľov a startupy v regióne.
Druhý vzdelávací program pre vedcov, výskumníkov a inovátorov realizujeme už v 09/2021 a 10/2021. SOVVA ponúka mladým vedcom a výskumníkom príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti navrhovania a riadenia výskumných projektov a v rozvoji mediálnych zručností. Tieto […]
SOVVA v spolupráci s partnermi – Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií a portálom Euractiv.sk prinesie v tomto roku už 15. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku. Po minuloročnej netradičnej Noci výskumníkov v novembri sa […]
Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej podpory pre slovenskú vedu a inovácie. Aký reálny prínos a aké pozitívne efekty mali investície z tohto verejného zdroja?
V ďalšej štúdii v rámci projektu SciPol:SK sme sa zamerali na to ako program Horizont 2020 prostredníctvom financovania výskumno-inovačných projektov napĺňa jednotlivé ciele udržateľnosti prostredníctvom jednoduchej sémantickej analýzy.