Hlavným cieľom projektu - Noc výskumníkov 2007, ktorý sa uskutoční 28. septembra, je spojiť zainteresované strany, najmä verejnosť a výskumných pracovníkov formou vedecko-popularizačných aktivít, so silným európskym duchom a rozmerom.